ČSN EN 50019 (330375) Zrušená norma

Nevýbušná elektrická zařízení. Zajištěné provedení "e"

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje specifické požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení v zajištěném provedení - typu ochrany proti výbuchu "e", určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto specifické požadavky doplňují všeobecné požadavky uvedené v EN 50014 o požadavky pro elektrická zařízení v zajištěném provedení. Tato norma platí pro elektrická zařízení, která za normálního provozu nevytvářejí jiskry, oblouky nebo nebezpečné teploty a jejichž jmenovité napájecí napětí není větší než 11 kV (efektivní hodnota střídavého napětí nebo stejnosměrné napětí).

Označení ČSN EN 50019 (330375)
Katalogové číslo 19797
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963197975
Změny a opravy Z1 7.01t
Norma byla zrušena k 30. 6. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)