ČSN ISO 5006 (278009) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce - Pole výhledu obsluhy - Zkušební metoda a kritéria provedení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje statickou zkušební metodu pro určování a hodnocení viditelnosti na obdélníkové hranici ve vzdálenosti 1 m od stroje pro zemní práce a na kružnici o poloměru 12 m.
Tato mezinárodní norma platí pro stroje pro zemní práce uvedené v tabulce 1 a definované v ČSN EN ISO 6165, které mají určenou polohu sedící obsluhy. Postup zkoušky viditelnosti může být použit pro stroje neuvedené v tabulce 1, včetně větších strojů, stroje odvozené a další typy strojů pro zemní práce.
Tato mezinárodní norma platí pro činnost strojů pro zemní práce na staveništi a jejich jízdu po veřejných komunikacích.
Tato mezinárodní norma stanoví kritéria hodnocení viditelnosti do maximální provozní hmotnosti stroje (viz ISO 6016), která závisí na druhu stroje (viz tabulku 1).

Označení ČSN ISO 5006 (278009)
Katalogové číslo 78416
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2007
Datum účinnosti 1. 6. 2007
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963784168
Norma byla zrušena k 1. 9. 2018
a nahrazena ČSN ISO 5006 (278009)
Tato norma nahradila ČSN 27 8009 (278009) z listopadu 1994
ČSN ISO 5006-2 (278009) z července 1996
ČSN ISO 5006-3 (278009) z července 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)