ČSN ISO 5006-2 (278009) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Pole výhledu řidiče. Část 2: Metoda hodnocení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 5006-2:1993. ISO 5006 je sestavena z následujících tří částí, které mají společný hlavní název Stroje pro zemní práce - Pole výhledu řidiče: Část 1: Metoda zkoušky, Část 2: Metoda hodnocení, Část 3: Kritéria. V této druhé části ISO 5006 je uvedena specifikace metody hodnocení zaclonění, která se mohou vyskytovat na obvodu kruhu pro zkoušku viditelnosti, který je stanoven v (ČSN) ISO 5006-1. Tato (druhá) část se nezabývá hodnocením zaclonění, která se mohou vyskytovat v důsledku pohybu pracovních nástrojů při provozu stroje. Vztahuje se na takové stroje pro zemní práce, které mají přesně určené pracovní místo pro řidiče stroje. V poměrně stručné normě je popsána metoda hodnocení, a to rozdělením do tří kategorií pro čtyři sektory výhledu (přední středový, přední boční, zadní boční a zadní středový). Norma je doplněna 3 nákresy hodnocení viditelnosti. ČSN ISO 5006-2 (27 8009) byla vydána v červenci 1996. Nahradila články B.4.1 až B.4.6 a obrázky B.1 až B.3 ČSN 27 8009 z listopadu 1994.

Označení ČSN ISO 5006-2 (278009)
Katalogové číslo 19721
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963197210
Norma byla zrušena k 1. 6. 2007
a nahrazena ČSN ISO 5006 (278009)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 5006 (278009)
Stroje pro zemní práce - Pole výhledu obsluhy - Zkušební metoda a kritéria provedení