ČSN ISO 5006-3 (278009) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Pole výhledu řidiče. Část 3: Kritéria

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 5006-3:1993. ISO 5006 je sestavena z následujících tří částí, které mají společný hlavní název Stroje pro zemní práce - Pole výhledu řidiče: Část 1: Metoda zkoušky, Část 2: Metoda hodnocení, Část 3: Kritéria. V této třetí části ISO 5006 jsou specifikována kritéria pro splnění požadavků přijatelné viditelnosti pro stroje pro zemní práce. Tato (třetí) část se vztahuje na ty stroje pro zemní práce, které mají přesně určené pracovní místo řidiče. V poměrně stručné normě je normalizována prakticky jen jediná tabulka, stanovující kritéria I a III (viz ČSN ISO 5006-2) pro různé sektory výhledu u různých typů strojů. ČSN ISO 5006-3 (27 8009) byla vydána v červenci 1996. Nahradila článek B.4.7 a tabulku B.6 ČSN 27 8009 z listopadu 1994.

Označení ČSN ISO 5006-3 (278009)
Katalogové číslo 19722
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963197227
Norma byla zrušena k 1. 6. 2007
a nahrazena ČSN ISO 5006 (278009)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 5006 (278009)
Stroje pro zemní práce - Pole výhledu obsluhy - Zkušební metoda a kritéria provedení