ČSN 27 8009 (278009) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Výhled řidiče z pracovního místa

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma udává metodu statické zkoušky k určení jevu zaclonění způsobeného částmi základního stroje s pracovním zařízením podle údajů výrobce. Jev zaclonění se určí na kruhu pro zkoušku viditelnosti kolem stroje z bodu polohy očí sedícího řidiče. Používá se u strojů pro zemní práce, které mají určenou polohu sedícího řidiče a které pracují na staveništích nebo se pohybují po zemních komunikacích. Rozsah a obsah normy doplňují definice málo obvyklých pojmů, a to: Čl.2.3 Sektor vidění; přední středový sektor výhledu: Úsek na kruhu pro zkoušku viditelnosti před přední částí stroje stanovený úsečkou 9,5 m, která je kolmá k podélné rovině procházející středem polohy světelného zdroje, s délkou úsečky půlenou podélnou rovinou. Čl.2.7 Jev zaclonění; zacloněný úsek: Úseky, které jsou zastíněny na kruhu pro zkoušku viditelnosti tím, že část (části) základního stroje a/nebo jeho vybavení zablokuje (zablokují) světelné paprsky z obou světelných zdrojů; zaclonění může být způsobeno např. ROPS, rámy okna a dveří, výfukovým potrubím a částmi ochranného krytu a vybavení, jako jsou lopata, výložník, atd. Je normalizováno např. zkušební zařízení (kap.3), postup měření (kap. 5), postup výpočtu (kap. 6) apod. Zkoušky viditelnosti pracovních nástrojů a další měření jsou uvedeny v příloze B. Tato příloha obsahuje: Čl. B.1 - Všeobecné požadavky na stroje z hlediska výhledu. Čl. B2 - Definice a čl. B.3 - Měření viditelnosti pracovních zařízení, výhledu pomocí zrcátek a výhledu přes plochu očištěnou stěrači. ČSN 27 8009 byla vydána v listopadu 1994. Nahradila ČSN 27 8009 z 2.6.1986.

Označení ČSN 27 8009 (278009)
Katalogové číslo 16655
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963166551
Změny a opravy Z1 7.96t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2007
a nahrazena ČSN ISO 5006 (278009)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 80 09
  • ČSN 278009
  • ČSN 27 80 09 : 1994
  • ČSN 278009:1994
  • ČSN 27 8009:1994