ČSN 27 8221 (278221) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Nakladače. Technické požadavky a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování a konstrukci, výrobu a zkoušení nakladačů (včetně mininakladačů, kompaktních nakladačů, nakladačů řízených nezávislým otáčením kol, nakladačů s teleskopickým výložníkem a nakladačů s otočným pracovním zařízením) - dále jen strojů, na kolovém nebo pásovém podvozku se všemi druhy jejich pracovního zařízení. Norma neplatí pro rýpadla-nakladače. Vedle rozsáhlého seznamu několika desítek souvisících norem a poměrně obsáhlé terminologické kapitoly jsou velmi podrobně normalizovány technické požadavky na tyto stroje. Mnohé z článků mají bezpečnostní, hygienický a ergonomický význam. Např. čl.5.11 a 5.12 se vztahují k tlakovým nádobám a elektrickému zařízení, čl.5.14 a 5.15 k ochranným krytů a konstrukcím FOPS a ROPS. Dále čl.5.16 až 5.21 shrnují ergonomické požadavky na kabinu, sedadlo, pracovní místo, sdělovače a ovládače apod. Konečně čl.5.22 se zabývá hlukem a vibracemi, čl.5.23 prašností a chemickými škodlivinami a čl.5.24 mikroklimatickými podmínkami. Za pozornost stojí i čl.5.27 s detailním popisem požadovaného označení, značek i nápisů. ČSN 27 8221 byla vydána v červenci 1996.
"Změnou 1)-10/1997", vydanou v říjnu 1997, se s účinností od 1.11.1997 mění odkaz na ČSN 27 8011 na ČSN ISO 10968 (27 7510) a ruší dva články.
"Změnou 2)-10/1997", vydanou v říjnu 1997, se s účinností od 1.11.1997 v normativních odkazech doplňuje odkaz na ČSN EN 474-3, a v závislosti na tom se ruší texty dvou článků a doplňuje text dalšího, vždy s odkazem na cit. ČSN EN 474- 3.

Označení ČSN 27 8221 (278221)
Katalogové číslo 19869
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963198699
Změny a opravy Z1 10.97t, Z2 10.97t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 82 21
  • ČSN 278221
  • ČSN 27 82 21 : 1996
  • ČSN 278221:1996
  • ČSN 27 8221:1996