ČSN EN 394 (832864) Zrušená norma

Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky. Doplňková příslušenství

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 394:1993. Stanoví požadavky pro charakteristiky,minimální bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro doplňková příslušenství pro zvýšení bezpečnosti osob, zaměstnaných činnostmi ve vodě nebo blízko vody, která mohou být nedílnou částí záchranných plovacích vest nebo plovacích prostředků nebo jejich samostatným doplňkem. Specifikovaná doplňková příslušenství mohou být zahrnuta jako nedílné vybavení nebo samostatný doplněk záchranných plovacích vest nebo plovacích prostředků, které jsou v souladu s EN 393, EN 395, EN 396, EN 399. Normalizovány jsou: technické požadavky a zkušební metody. V normativní příloze, A je zkouška odolnosti proti plameni. ČSN EN 394 (83 2864) byla vydána v červenci 1996.

Označení ČSN EN 394 (832864)
Katalogové číslo 19741
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963197418
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 12402-8 (832865)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)