ČSN EN 28996 (833560) Zrušená norma

Ergonomie. Stanovení tepelné produkce organismu (ISO 8996:1990)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 28996:1993. Je jednou z řady norem, které jsou určeny pro hodnocení tepelných prostředí. Energetický výdej, jako přeměna chemické energie na energii mechanickou a tepelnou, měří energetickou náročnost svalové práce a umožňuje k činnostem přiřadit číselnou charakteristiku. Znalost energetického výdeje je nutná pro měření tepelné produkce organismu (metabolického tepla) při hodnocení termoregulace lidského těla. Protože tato norma obsahuje metody pro stanovení energetického výdeje, lze jí použít i v jiných oblastech, např. pro hodnocení pracovních postupů, zjišťování energetické náročnosti určitých pracovních úkolů nebo sportovních činností, zjišťování celkové energetické náročnosti nějaké činnosti atd. Normalizovány jsou: princip a přesnost (kapitola 3), způsoby použití tabulek pro odhad energetického výdeje (kapitola 4) a vlastní měření energetického výdeje (kapitola 5). Tato kapitola se zabývá dokonce i odhadem energetického výdeje podle srdeční frekvence. Norma obsahuje normativní přílohy A až G. Příloha A obsahuje tabulku klasifikace energetického výdeje podle druhu činnosti. Příloha B obsahuje klasifikaci energetického výdeje podle povolání. V příloze C je tabulka obsahující údaje pro standardní osoby. Příloha D v několika tabulkách stanovuje energetický výdej pro polohu těla, druh práce a pohyb těla v závislosti na rychlosti práce. V příloze E je tabelizován energetický výdej pro typické činnosti. V příloze F a G jsou příklady výpočtů energetického výdeje. ČSN EN 28996 (83 3560) byla vydána v červenci 1996.

Označení ČSN EN 28996 (833560)
Katalogové číslo 19756
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963197562
Změny a opravy Oprava 1 3.99t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 8996 (833560)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)