Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.100 - Bezpečnost práce. Průmyslová hygiena

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
80805 ČSN OHSAS 18001 (010801) - březen 2008
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
440 Kč vč. DPH
83805 ČSN OHSAS 18002 (010802) - červenec 2009
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007
770 Kč vč. DPH
15122 ČSN ISO 8201 (011624) - prosinec 1993
Akustika. Akustický nouzový evakuační signál
125 Kč vč. DPH
99659 ČSN P ISO/TS 12901-2 (012004) - srpen 2016
Nanotechnologie - Použití managementu pracovního rizika pro nanomateriály v průmyslu - Část 2: Použití přístupu control banding
550 Kč vč. DPH
87573 TNI ISO/TR 12885 (012010) - březen 2011
Nanotechnologie - Zdravotní a bezpečnostní směrnice relevantní pro pracovní prostředí nanotechnologií
590 Kč vč. DPH
503050 ČSN 01 8003 (018003) - srpen 2017 aktuální vydání
Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
340 Kč vč. DPH
90735 ČSN EN ISO 10882-1 (050680) - červen 2012 aktuální vydání
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Odběr vzorků poletavého prachu a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 1: Odběr vzorků poletavého prachu
440 Kč vč. DPH
86014 ČSN EN ISO 15011-1 (050681) - květen 2010 aktuální vydání
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýzu
340 Kč vč. DPH
86015 ČSN EN ISO 15011-2 (050681) - květen 2010 aktuální vydání
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 2: Stanovení emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při obloukovém svařování, řezání a drážkování
230 Kč vč. DPH
86016 ČSN EN ISO 15011-3 (050681) - květen 2010 aktuální vydání
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování
230 Kč vč. DPH
77310 ČSN EN ISO 15011-4 (050681) - prosinec 2006
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.09t


405 Kč vč. DPH
90609 ČSN EN ISO 15011-5 (050681) - květen 2012
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování produktů tepelného rozkladu vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií
230 Kč vč. DPH
97271 ČSN EN ISO 25980 (050703) - srpen 2015
Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
87526 ČSN EN 50527-1 (367922) - únor 2011
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Všeobecně
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.17tNorma bude zrušena k 4. červenci 2019 (zobrazit náhrady)
382 Kč vč. DPH
502549 ČSN EN 50527-1 ed. 2 (367922) - červen 2017 aktuální vydání
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně
350 Kč vč. DPH
80934 ČSN P CEN/TR 15563 (738127) - květen 2008
Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti
230 Kč vč. DPH
64946 ČSN EN ISO 12894 (833552) - červen 2002
Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí
350 Kč vč. DPH
77391 ČSN P CEN/TS 15279 (833618) - prosinec 2006
Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody
440 Kč vč. DPH