ČSN EN 29142 (668538) Zrušená norma

Lepidla. Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů (ISO 9142:1990)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 29142:1993. Tato norma popisuje laboratorní podmínky stárnutí, za nichž mohou být lepené spoje exponovány různým vnějším vlivům, aby se zjistily jejich účinky na požadované vlastnosti. Tyto podmínky stárnutí se používají pro lepené spoje a mohou být využity pro vytvoření souboru testů k hodnocení lepidla. Výsledky, dosažené podle postupů, předepsaných v této normě, však nelze přímo využít pro stanovení životnosti lepeného spoje, protože neexistuje přímá souvislost mezi výsledky zkoušky a chováním lepeného spoje po dobu užívání. Pro některé specifické aplikace je možno na základě zkušeností s předepsanými postupy vytvořit určité korelace. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Definování podmínek stárnutí, které jsou v úzkém vztahu k použití lepidla, s odvoláním na přednostně používané podmínky, uvedené v příloze A až F." Postup zkoušky je podrobně popsán. Z hlediska ochrany zdraví stojí v normě za pozornost Příloha F - Expozice účinku chemikálií, která stanoví: "Při těchto postupech je nutno řídit se normou ČSN ISO 175:1981 (64 0242). Pozornost se musí věnovat Příloze A "Typy zkušební kapaliny" uvedené v ISO 175." ČSN EN 29142 (66 8538) byla vydána v červenci 1996.

Označení ČSN EN 29142 (668538)
Katalogové číslo 19729
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963197296
Změny a opravy Oprava 1 3.99t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 9142 (668538)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)