ČSN EN 60447 (330173) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Styk člověk-stroj. Zásady pro ovládání (idt IEC 447:1993)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60447:1993. Stanoví všeobecné zásady pro ovládání ručními ovládacími prvky, které tvoří část styku člověk - stroj ve spojení s elektrickým zařízením, tak aby se: zvyšovala bezpečnost (např. osob, majetku, prostředí) bezchybným ovládáním zařízení; přispívalo k řádné činnosti ovladačů v příhodný čas. Tyto zásady platí pro ovládání elektrických zařízení, strojů nebo celých provozů za běžných provozních podmínek, ale též za poruchových nebo nouzových podmínek. Tato norma základní bezpečnosti je určena pro použití při zpracování norem, není určena pro samostatné použití s výjimkou případů, kdy takové normy existují. Normalizovány jsou: všeobecné požadavky, úkony a účinky, požadavky na označení ovládacího prvku, požadavky na zvláštní druhy a zvláštní použití ovládacích prvků. ČSN EN 60447 (33 0173) byla vydána v červenci 1996. Nahradila ČSN 33 0173 z 11.4.1988.

Označení ČSN EN 60447 (330173)
Katalogové číslo 19841
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963198415
Změny a opravy Oprava 1 8.97t, Z1 12.04t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2007
a nahrazena ČSN EN 60447 ed. 2 (330173)
Tato norma nahradila ČSN 33 0173 (330173) z dubna 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)