ČSN ISO 6405-2 (277508) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Značky ovládačů řidiče a jiné sdělovače. Část 2: Značky pro pracovní zařízení a příslušenství

ČSN ISO 6405-2 Stroje pro zemní práce. Značky ovládačů řidiče a jiné sdělovače. Část 2: Značky pro pracovní zařízení a příslušenství
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6405-2:1993. ISO 6405 se skládá z následujících částí pod společným názvem Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů a jiné sdělovače: Část 1: Všeobecné značky. Část 2: Značky pro pracovní zařízení a příslušenství. Tato druhá část normy stanovuje značky pro používání na ovládačích řidiče a jiných sdělovačích na pracovních zařízeních a příslušenstvích strojů pro zemní práce definovaných v ČSN ISO 6165. Značky uvedené v této části normy platí pro ovládače a sdělovače nákladů s hloubkovou lopatou, dozérů, skrejprů, lopatových rýpadel a damprů a pro ovládače a sdělovače opěr, drapáků, rozrývačů a vrátků. V kapitole 5 Barvy se uvádí: "Jsou-li použity osvětlené sdělovače, následující barvy mají uvedený význam: červená - porucha nebo vážná chybná funkce, vyžaduje okamžitou zásah; žlutá, nebo jantarová - mimo běžné pracovní podmínky; zelená - běžné pracovní podmínky." Značky (tabulky s nákresy tvoří převážnou většinu normy) musí být používány tak, jak jsou znázorněny v následujících ustanoveních této druhé části ČSN ISO 6405. Celkem je normalizováno cca 135 značek (ve 14 skupinách) a jejich popis i použití. Značky mají v podstatě informační charakter a vztahují se na (pracovní) zařízení různých strojů (podpěra, drapák, lopatové rýpadlo apod.). Nejde o bezpečnostní značky. ČSN ISO 6405-2 (27 7508) byla vydána v červenci 1996.

Označení ČSN ISO 6405-2 (277508)
Katalogové číslo 19724
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963197241
Změny a opravy Amd.2 4.06t, Amd.1 5.06t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2018
a nahrazena ČSN ISO 6405-2 (277508)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 6405-1 (277508)
Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné značky