Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 3-3 (389100) Zrušená norma

Přenosné hasicí přístroje. Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3891 Požární předpisy, všeobecně, bezpečnost a hasicí přístroje

ICS: 13.220.30 Hasicí zařízení. Hasicí prostředky

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 3-3:1994. EN 3 zahrnuje následující části: Část 1: Názvy - Doba činnosti - Zkušební objekty pro třídy požárů A a B. Část 2: Zkouška těsnosti - Zkouška elektrické vodivosti - Zkouška odolnosti proti vibracím - Zvláštní ustanovení, Část 3: Konstrukční provedení - Pevnost v tlaku - Mechanické zkoušky. Část 4: Množství náplně - Minimální požadavky na hasicí schopnost. Část 5: Dodatečné požadavky a zkoušky. Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až 5. Tato třetí část normy stanoví technické specifikace pro hasicí přístroje a jejich příslušenství. Platí pro nádoby hasicích přístrojů s pracovním přetlakem do 25 bar a pro tlakové patrony s výtlačným plynem. Ve zvláštní kapitole jsou uvedeny požadavky vztahující se k lahvím hasicích přístrojů CO2. Normalizovány jsou kapitoly: 4 - Značky a zkratky, 5 - Svařované ocelové nádoby, 6 - Zkoušení, 7 - Značení, 8 - Doplňující požadavky, 9 - Tlakové patrony na výtlačný plyn, 10 - Nádoby z hliníku, 11 - Specifikace pro součásti z plastů a 12 - Přenosné hasicí přístroje CO2. ČSN EN 3-3 (38 9100) byla vydána v červenci 1996. Nahradila požadavky týkající se konstrukčního provedení, pevnosti v tlaku a mechanických zkoušek v ČSN 38 9100. Po vydání ČSN EN 3-1, ČSN EN 3-2, ČSN EN 3-4, ČSN EN 3-5, ČSN EN 3-6 bude ČSN 38 9100 z 11.6.1982 nahrazena v plném rozsahu.

Označení ČSN EN 3-3 (389100)
Katalogové číslo 19710
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963197104
Norma byla zrušena k 1. 1. 2010
Tato norma nahradila ČSN 38 9100 (389100) z listopadu 1983
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 3-10 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

ČSN EN 3-7 +A1 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 3-8 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

ČSN EN 3-9 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO₂