ČSN (normy i změny) z listopadu 1993

zobrazit normy po skupinách

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 3020 (133020) - listopad 1993

Průmyslové armatury. Materiál na hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN ISO 4342 (184314) - listopad 1993

Číslicové řízení strojů. Vstupní data z procesoru číslicového řízení. Základní referenční jazyk pro program obrábění obrobku

1 990 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 2008 (262008) - listopad 1993

Svislé korečkové elevátory. Základní parametry a rozměry

125 Kč

ČSN ISO/TR 9172 (262801) - listopad 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro šnekové dopravníky. Příklady ochrany v místech zachycení a střihu

230 Kč

ČSN 26 3007 (263007) - listopad 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky. Řady základních parametrů a rozměrů

32 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 9374-4 (270033) - listopad 1993

Jeřáby. Poskytované informace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

125 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN IEC 92-304 (326607) - listopad 1993

Elektroinštalácia na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60529 (330330) - listopad 1993

Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.01t, A2 6.14t, Oprava 1 11.19t

775 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 68-2-61 (345791) - listopad 1993

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-61: Zkouška Z/ABDM: Klimatická řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.96t

295 Kč

ČSN 34 8346 (348346) - listopad 1993

Stožáry pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 9706 (359706) - listopad 1993

Zkratovací soupravy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 315-3 (367090) - listopad 1993

Meracie metódy rádiových prijímačov na různé druhy vysílania. Časť 3: Prijímače amplitúdovo modulovaného rozhlasového vysielania

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.99t, A1 2.00t

635 Kč

ČSN ISO/IEC 9072-1 (369683) - listopad 1993

Systémy zpracování informací. Textová komunikace. Dálkové operace. Část 1: Model, notace a definice služeb

440 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5107 (395107) - listopad 1993

Kontrola referenčního střeliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 9681 (441575) - listopad 1993

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení železa metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 8068 (668068) - listopad 1993

Stanovení přenosu detonace průmyslových trhavin

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-10-1 (690010) - listopad 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1: Základní požadavky

65 Kč

ČSN 69 0010-8-1 (690010) - listopad 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0 °C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0212-6 (730212) - listopad 1993

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0018 (800018) - listopad 1993

Zátažné a osnovní pletařské vazby. Terminologie

440 Kč