ČSN 27 3005 (273005) Zrušená norma

Visuté osobné lanové dráhy. Projektovanie, konštruovanie a montáž

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma zohledňuje Technické doporučení pro stavbu a provoz jednolanových oběžných drah s pevně uchycenými vozy na dopravním lanu mezinárodní organizace pro lanové dráhy OITAF, upravené znění z roku 1989 a Podmínky pro stavbu a provoz zařízení osobní lanové dopravy Rakouské republiky vydané v roce 1976. Norma platí pro projektování, konstrukci a montáž visutých osobních lanových drah. U těch visutých osobních lanových drah, které neodpovídají této normě, musí být při nejbližší rekonstrukci a nebo generální opravě upraveny ty odchylky od této normy, které jsou technicky proveditelné nebo ekonomicky únosné. U těch visutých osobních lanových drah, u kterých není možné při rekonstrukci provést opravy podle této normy, musí být v případech, je-li to z bezpečnostních důvodů nutné, provedena náhradní opatření. Jsou normalizovány zejm. všeobecné technické požadavky, požadavky na lana, lanové kotouče, kladky bubny apod., požadavky na podpěry, stanice, vozy, dále na ovládací prvky, zabezpečovací obvody, oznamovací zařízení a zařízení na záchranu cestujících a konečně na montáž zařízení lanových drah. ČSN 27 3005 byla vydána v listopadu 1993. Nahradila ČSN 27 3005 z červa 1973, což v normě nedopatřením není vytištěno.

Označení ČSN 27 3005 (273005)
Katalogové číslo 32312
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963323121
Změny a opravy Z1 5.98t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN EN 12930 (273017)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 30 05
  • ČSN 273005
  • ČSN 27 30 05 : 1993
  • ČSN 273005:1993
  • ČSN 27 3005:1993