ČSN 70 3690 (703690) Zrušená norma

Výrobky ze skla. Dětské sací láhve

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR, na základě jeho požadavku. Platí pro výrobu, zkoušení a dodávání dětských sacích lahví, včetně dovážených, používaných pro podávání kojeneckých jídel. Norma stanoví technické požadavky (kap. 3) tj. rozměry, a tzv. "ostatní vlastnosti", mezi nimiž je uvedena i zdravotní nezávadnost. Dále se normalizují zkušební metody ( kap. 4), a to zvláště podrobně. Zkouší se fyzikální a chemické vlastnosti, zevní vzhled a provedení, rozměry, vnitřní napětí, objem a správnost stupnic, tepelná odolnost, odolnost při sterilizaci a konečně obsah olova a kadmia ve výluhu. (Nejsou však stanoveny "přípustné" hodnoty.) Poslední kapitola normy (kap. 5) se zabývá značením a balením. ČSN 70 3690 byla vydána v listopadu 1993. Nahradila ČSN 70 4090 z 5.12.1988.

Označení ČSN 70 3690 (703690)
Katalogové číslo 15011
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963150116
Změny a opravy Z1 8.95t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2005
a nahrazena ČSN EN 14350-1 (943455), ČSN EN 14350-2 (943455)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 70 36 90
  • ČSN 703690
  • ČSN 70 36 90 : 1993
  • ČSN 703690:1993
  • ČSN 70 3690:1993