ČSN ISO 10012-1 (010360) Zrušená norma

Požadavky na zabezpečování jakosti měřicího zařízení. Část 1: Metrologický konfirmační systém pro měřicí zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10012-1:1992, která doplňuje normy řady ISO 9000. Zabývá se podrobně měřicím zařízením v rámci systému jakosti a má být ještě doplněna částí 2 - Zabezpečování měření. Termíny a definice z oblasti metrologie byly převzaty většinou z mezinárodního metrologického slovníku. Tato první část ISO 10012 obsahuje požadavky na zabezpečování jakosti pro dodavatele, který má zajistit, aby měření byla prováděna s odpovídající přesností. Rovněž obsahuje návod na realizaci těchto požadavků. Dále tato část specifikuje hlavní znaky konfirmačního systému, který se má používat pro měřicí zařízení dodavatele. Tato část normy platí pro měřicí zařízení používané pro prokazování souladu se specifikacemi. Neplatí pro jiné položky měřicího zařízení. Tato část ISO 10012 se šířeji nezabývá jinými prvky, které mohou ovlivňovat výsledky měření, jako jsou metody měření, schopnosti pracovníků atd.; tímto se podrobněji zabývají jiné mezinárodní normy. Velmi podrobná norma definuje 25 hesel. Celou zbylou část věnuje požadavkům na měření, a to většinou přímo pomocí návodů (příkladů) k provádění měření. Zabývá se také kvalifikací pracovníků, záznamy o měření apod. ČSN ISO 10012-1 (01 0360) byla vydána v listopadu 1993.

Označení ČSN ISO 10012-1 (010360)
Katalogové číslo 32711
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963327112
Změny a opravy Z1 12.95t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 10012 (010360)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10012 (010360)
Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení