Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 17.020 - Metrologie a měření obecně

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
83031

TNI 01 0115 (010115) - únor 2009

Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

770 Kč vč. DPH
24018

ČSN 01 0201 (010201) - listopad 1984

Vyvolené čísla a řady vyvolených čísel

230 Kč vč. DPH
26282

ČSN ISO 11095 (010237) - listopad 1997

Lineární kalibrace s použitím referenčních materiálů

350 Kč vč. DPH
53814

ČSN ISO 11843-1 (010240) - říjen 1998

Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice

230 Kč vč. DPH
62732

ČSN ISO 11843-2 (010240) - září 2001

Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace

340 Kč vč. DPH
70802

ČSN ISO 11843-3 (010240) - srpen 2004

Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace

230 Kč vč. DPH
72048

ČSN ISO 11843-4 (010240) - leden 2005

Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou

190 Kč vč. DPH
94594

ČSN ISO 11843-5 (010240) - srpen 2014

Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace

K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 11.17t


295 Kč vč. DPH
94593

ČSN ISO 11843-7 (010240) - srpen 2014

Detekční schopnost - Část 7: Metodologie založená na stochastických vlastnostech šumu přístroje

340 Kč vč. DPH
505451

ČSN ISO 5725-1 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

340 Kč vč. DPH
505452

ČSN ISO 5725-2 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

550 Kč vč. DPH
505453

ČSN ISO 5725-3 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření

350 Kč vč. DPH
505454

ČSN ISO 5725-4 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření

340 Kč vč. DPH
505455

ČSN ISO 5725-5 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření

550 Kč vč. DPH
505456

ČSN ISO 5725-6 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

550 Kč vč. DPH
90134

ČSN ISO 21748 (010290) - srpen 2012

Návod pro použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a pravdivosti při odhadování nejistoty měření

440 Kč vč. DPH
77329

ČSN P ISO/TS 21749 (010291) - leden 2007

Nejistoty měření v metrologických aplikacích - Opakovaná měření a hierarchické experimenty

440 Kč vč. DPH
68678

ČSN EN ISO 10012 (010360) - listopad 2003

Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

350 Kč vč. DPH
24087

ČSN 01 2841 (012841) - květen 1988

Metrologie. Referenční materiály. Metodika přípravy a atestace referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin

550 Kč vč. DPH
87625

TNI 01 4109-1 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1)

350 Kč vč. DPH
87624

TNI 01 4109-3 (014109) - červen 2011

Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

1 270 Kč vč. DPH
87622

TNI 01 4109-3.1 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1)

945 Kč vč. DPH
87623

TNI 01 4109-4 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

570 Kč vč. DPH
84432

ČSN EN 62419 (180414) - listopad 2009

Technologie řízení - Pravidla pro označování měřicích přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504928

ČSN EN IEC 62828-1 (180432) - srpen 2018

Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 1: Obecné postupy pro všechny typy vysílačů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
1980

ČSN 25 0001 (250001) - březen 1959

Rozdělení a číslování nářadí třídy 25. Měřidla a měřicí přístroje. Rozdělení podskupin: 2511, 2512, 2514, 2516, 2518, 2519, 2531, 2532, 2533, 2537, 2551, 2555, 2557

945 Kč vč. DPH
25847

ČSN 25 0003 (250003) - říjen 1986

Prvé overovanie meradiel. Všeobecné požiadavky

125 Kč vč. DPH
1981

ČSN 25 0008 (250008) - září 1977

Metrológia. Chyby primárnych etalónov. Spôsoby vyjadrovania

230 Kč vč. DPH
25848

ČSN 25 0100 (250100) - červenec 1986

Metrologie. Typové zkoušky a schvalování typů měřidel. Všeobecné požadavky

125 Kč vč. DPH
1991

ČSN 25 0991 (250991) - březen 1964

Registrační kotouče. Hlavní rozměry a provedení

65 Kč vč. DPH
1992

ČSN 25 0992 (250992) - červenec 1960

Registrační přístroje. Registrační pásky pro bubnovou registraci. Hlavní rozměry

65 Kč vč. DPH
68192

ČSN EN 60746-3 (257402) - září 2003

Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 3: Elektrolytická vodivost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
94189

ČSN EN 61010-2-201 (356502) - prosinec 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t


Norma bude zrušena k 22. červnu 2023 (zobrazit náhrady).

582 Kč vč. DPH
502896

ČSN EN 61010-2-202 (356502) - říjen 2017

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506310

ČSN EN IEC 61010-2-201 ed. 2 (356502) - prosinec 2018

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení

590 Kč vč. DPH