ČSN 69 0010-6-4 (690010) Zrušená norma

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.4: Kontrola svarových spojů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie.2.1: Kategorizace nádob.3.1: Materiál.4.1: Výpočet pevnosti. Úvodní část.4.2: Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z oceli.4.3: Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů.4.4: Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny.4.5: Výpočet pevnosti. Válcové části nádob.4.6: Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob.4.7: Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob.4.8: Výpočet pevnosti. Kulové pláště.4.9: Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka.4.10: Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka.4.11: Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka.4.12: Výpočet pevnosti. Vyztužování otvorů.4.13: Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla.4.14: Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu.4.15: Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy.4.16: Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů.4.17: Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště.4.18: Výpočet pevnosti. Přírubové spoje. 4.19: Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory 4.20: Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava části nádob.4.21: Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob.4.22: Výpočet pevnosti. Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků.4.23: Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob.4.24: Výpočet pevnosti. Jednotná úprava výpočtu pevnosti pro pasport tlakové nádoby provedeného na počítači.4.25: Výpočet pevnosti. Vysokotlaké nádoby.4.26: Výpočet pevnosti. Závěsné čepy.4.27: Výpočet pevnosti. Určení dovoleného přetlaku měřením při tlakování.5.1: Konstrukce. Základní požadavky.5.2: Konstrukce. Výstroj tlakových nádob.5.3: Konstrukce. Požadavky na značení. 6.1: Výroba. Základní požadavky na výrobu.6.2: Výroba. Svařování.6.3: Výroba. Součinitel hodnoty svarového spoje. 6.4: Výroba. Kontrola svarových spojů.7.1: Zkoušení a dokumentace. Stavební a první tlaková zkouška.7.2: Zkoušení a dokumentace. Pasport tlakové nádoby.8.1: Nádoby pro teploty pod 0°C. Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0°C. 9.1: Konzervace a nátěry. Základní požadavky.10.1: Smaltované nádoby. Základní požadavky.11. Vysokotlaké nádoby.12. Kulové uskladňovací nádoby. Články 4.1 až 4.6, 5.1 až 5.12 a 9.3 této části 6.4 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Federálního ministerstva dopravy na základě jeho požadavku. Článek 5.9 je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu na základě jeho požadavku. Tato část ČSN 69 0010 stanoví požadavky na kontrolu svarových spojů ocelových tlakových nádob a jejich částí. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 69 0010-6.4 byla vydána v listopadu 1993. Nahradila čl. 776 až 830 ČSN 69 0010 z 27.10.1975.

Označení ČSN 69 0010-6-4 (690010)
Katalogové číslo 32243
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963322438
Norma byla zrušena k 1. 1. 1998
a nahrazena ČSN 69 0010-6-4 (690010)

Další příbuzné normy

ČSN 69 0010-1-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

ČSN 69 0010-10-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1: Základní požadavky

ČSN 69 0010-11 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné nádoby. Technické požadavky

ČSN 69 0010-12 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 12: Kulové tlakové nádoby

ČSN 69 0010-2-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob

ČSN 69 0010-3-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 3.1: Materiál

ČSN 69 0010-4-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část

ČSN 69 0010-4-10 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka

ČSN 69 0010-4-11 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

ČSN 69 0010-4-12 (690010)
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4-12: Vyztužování otvorů

ČSN 69 0010-4-13 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla

ČSN 69 0010-4-14 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu

ČSN 69 0010-4-15 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

ČSN 69 0010-4-16 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů

ČSN 69 0010-4-17 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště

ČSN 69 0010-4-18 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

ČSN 69 0010-4-19 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory

ČSN 69 0010-4-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli

ČSN 69 0010-4-20 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava částí nádob

ČSN 69 0010-4-21 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob

ČSN 69 0010-4-22 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků

ČSN 69 0010-4-23 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob

ČSN 69 0010-4-25 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.25: Vysokotlaké nádoby

ČSN 69 0010-4-26 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.26: Závěsné čepy

ČSN 69 0010-4-27 (690010)
Tlakové nádoby stabilní technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

ČSN 69 0010-4-3 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

ČSN 69 0010-4-4 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny

ČSN 69 0010-4-5 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části nádob

ČSN 69 0010-4-6 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob

ČSN 69 0010-4-7 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob

ČSN 69 0010-4-8 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště

ČSN 69 0010-4-9 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

ČSN 69 0010-5-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky

ČSN 69 0010-5-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

ČSN 69 0010-5-3 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení

ČSN 69 0010-6-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu

ČSN 69 0010-6-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.2: Svařování

ČSN 69 0010-6-3 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje

ČSN 69 0010-7-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška

ČSN 69 0010-7-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport

ČSN 69 0010-8-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0 °C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C

ČSN 69 0010-9-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část 9.1: Základní ustanovení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 690010-6-4
  • ČSN 69 00 10-6-4