ČSN IEC 617-10 (013390) Zrušená norma

Značky pro elektrotechnická schémata. Část 10: Sdělovací technika. Přenosová technika

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 617-10:1983 a změnu č. 1:1987. Norma ČSN IEC 617-10 je překladem IEC 617-10:1983. Celá norma je v podstatě jedinou tabulkou v české a anglické řeči, rozdělenou do šesti kapitol a dále celkem do dvaceti čtyř oddílů. ČSN IEC 617-10 (01 3390) byla vydána v listopadu 1993. Nahradila, spolu s ostatními částmi ČSN IEC 617-1 až ČSN IEC 617-13 starší ČSN 01 3310 až ČSN 01 3379.

Označení ČSN IEC 617-10 (013390)
Katalogové číslo 15030
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran
EAN kód 8590963150307
Norma byla zrušena k 1. 7. 1998
a nahrazena ČSN EN 60617-10 (013390)