ICS 33.040.20 - Přenosové systémy

TNI 33 4592 (334592) - březen 2014

Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu

440 Kč

ČSN IEC 61334-1-2 (334710) - září 1999

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 1-2: Všeobecné zásady - Návod pro specifikace

340 Kč

ČSN EN 61968-11 ed. 2 (334900) - leden 2014 aktuální vydání

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci

1 390 Kč

ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6 (334910) - leden 2021

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 333 Kč

ČSN EN IEC 61970-302 (334910) - listopad 2018

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 302: CIM pro dynamiku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč

ČSN EN 62037-1 (347705) - březen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62037-2 (347705) - srpen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 2: Měření pasivní intermodulace v sestavách koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62037-3 (347705) - květen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 3: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních konektorech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62037-4 (347705) - květen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 4: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních kabelech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62037-5 (347705) - říjen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62037-6 (347705) - říjen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60728-101 (367211) - červenec 2017

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu se všemi zatíženými digitálními kanály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

ČSN EN 61603-7 (368011) - červen 2004

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 7: Digitální zvukové signály pro konferenci a podobné aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61603-8-1 (368011) - listopad 2004

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 8-1: Digitální zvuk a vztahující se signály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 305 174-1 V1.1.1 (870025) - září 2018

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 1: Přehled, společné a obecné aspekty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1 (870025) - září 2018

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 2: Stanoviště ICT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETS 300 649 ed. 1 (873588) - leden 1998

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 271 V1.1.1 (873620) - leden 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní managementu přidružená k referenčnímu bodu VB5.1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 810 ed. 1 (873621) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Síťový informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) - Soubor managementu konfigurace základního sledu a propojení podsítí (SNC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 131 (875006) - leden 1996 aktuální vydání

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Požadavky na rozhraní zajišťující vzájemnou součinnost bezšňůrových telefonních přístrojů v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně jejich přístupu do veřejných sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 376-1 (877052) - březen 1996

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran. Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 002 ed. 2 (877502) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 9 600 bit/s nebo 4 800 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 114 ed. 2 (877522) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Základní specifikace modemů kategorie I a kategorie II normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 115 (877523) - červen 1995

Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN). Požadavky kategorie II na připojení duplexních modemů 300 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 115 ed. 2 (877523) - září 1998

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace kategorie II duplexních modemů 300 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 116 ed. 2 (877524) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 117 ed. 2 (877525) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 2 400 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 118 ed. 2 (877526) - únor 1997 aktuální vydání

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace poloduplexníxh modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200 bit/s a asymetrických duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200/75 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 480 ed. 1 (877559) - únor 1997

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN). Specifikace zkoušky analogového mikrotelefonu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 492 ed. 1 (877561) - červen 1997

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace kategorie II pro duplexní modemy 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 a 4 800 bit/s normalizované pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 010-1 (878501) - duben 1996 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM). Synchronní digitální rozvod. Přístupové porty 64 kbit/s a n x 64 kbit/s digitálního rozvodu s tokem 2048 kbit/s. Část 1: Vlastnosti a funkce jádra

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 010-2 ed. 1 (878501) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní propojovací zařízení pro přístupové rychlosti 2 048 kbit/s a propojovací rychlosti 64 a n x 64 kbit/s - Část 2: Aspekty správy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 147 (878504) - únor 1996 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM). Synchronní digitální hierarchie (SDH). Multiplexní struktura

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 147 ed. 3 (878504) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SHD) - Multiplexní struktura

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 150 (878505) - říjen 1994

Přenos a multiplexování (TM). Soubory protokolů rozhraní Q pro správu přenosových systémů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 232 (878510) - listopad 1994

Přenos a multiplexování (TM). Optická rozhraní pro zařízení a systémy vztahující se k synchronní digitální hierarchii (Doporučení ITU-T G.957:1993, mod)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN EN 300 197 V1.2.1 (878513) - únor 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

440 Kč

ČSN EN 300 197 V1.2.2 (878513) - únor 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

550 Kč

ČSN ETS 300 197 (878513) - leden 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 1.01t, A1 1.01t

770 Kč

ČSN ETS 300 198 (878514) - duben 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 23 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.01t

580 Kč

ČSN ETS 300 304 (878516) - leden 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 304 ed. 2 (878516) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Informační model SDH z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 371 V1.3.1 (878517) - leden 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 371 (878517) - leden 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 337 (878518) - únor 1996

Přenos a multiplexování (TM). Generické struktury rámců pro přenos různých signálů (včetně buněk asynchronního způsobu přenosu (ATM) a prvků synchronní digitální hierarchie (SDH)) na hierarchických rychlostech 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s a 139 264 kbit/s podle doporučení CCITT G.702

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 337 ed. 2 (878518) - červenec 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické struktury rámců pro přenos různých signálů (včetně buněk asynchronního způsobu přenosu (ATM) a prvků synchronní digitální hierarchie (SDH)) na hierarchických rychlostech 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s a 139 264 kbit/s podle Doporučení ITU-T G.702

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-1-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-1: Generické postupy a činnost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-1-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-1: Generické postupy a činnost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-1-2 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-2: Všeobecné informace týkající se proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-1-2 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-2: Všeobecné informace týkající se proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-2-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-2-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-2-2 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-2-2 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-2-2 V1.1.4 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-3-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-3-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-3-2 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-3-2 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-3-2 V1.1.4 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-4-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-4-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-4-2 V1.1.1 (878525) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-2: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-5-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-5-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-6-1 V1.1.2 (878525) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-1: Funkce synchronizační vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-6-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-1: Funkce synchronizační vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 417-1-1 ed. 1 (878525) - květen 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Všeobecné funkční požadavky na zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) - Část 1-1: Všeobecné postupy a činnost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-1-2 ed. 1 (878525) - září 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Všeobecné funkční požadavky na zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) - Část 1-2: Všeobecné informace týkající se proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-2-1 ed. 1 (878525) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-2-2 ed. 1 (878525) - září 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 417-3-1 ed. 1 (878525) - červen 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-3-2 ed. 1 (878525) - září 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 417-4-1 ed. 1 (878525) - červen 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrsty cesty synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-5-1 ed. 1 (878525) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-6-1 ed. 1 (878525) - září 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-1: Funkce synchronizační vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 417-5-2 V1.1.1 (878525) - červen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-2: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 408 (878526) - prosinec 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry radioreléových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů, pracujících v kmitočtovém pásmu okolo 58 GHz, u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování

230 Kč

ČSN EN 300 462-1-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 1-1: Definice a názvosloví pro synchronizační sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-2-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 2-1: Architektura synchronizačních sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-3-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 3-1: Regulace rychlých a pomalých kolísání v synchronizačních sítích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-4-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 4-1: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro synchronizaci zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-5-1 V1.1.2 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 5-1: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro provoz v zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 462-6-1 V1.1.1 (878529) - květen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 6-1: Taktovací charakteristiky primárních referenčních hodin

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 462-2-1 V1.1.2 (878529) - červen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 2-1: Architektura synchronizačních sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 463 ed. 1 (878530) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Požadavky na pasivní optické přístupové sítě (OAN) poskytující služby do kapacity přenašeče 2 Mbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 484 ed. 1 (878531) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Informační model synchronní digitální hierarchie (DSH) - Funkce dohledu na spojení (dohled na spojení vyššího/nižšího řádu (HCS/LCS)) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 461-1 ed. 1 (878533) - listopad 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Flexibilní multiplexní zařízení (FM) - Část 1: Nosné funkce, funkce sdruženého rozhraní 2 048 kbit/s, funkce přítokového rozhraní a zvláštní funkce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 461-2 ed. 1 (878533) - září 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Flexibilní multiplexní (FM) zařízení - Část 2: Funkce správy a řízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 635 ed. 1 (878534) - červenec 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Rádiové funkční bloky pro přenos Mx STM-N

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 746 ed. 1 (878539) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Plány ochrany sítě - Protokoly a provoz automatické ochrany přepínáním (APS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 407 (878540) - prosinec 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry digitálních radioreléových systémů (DRRS) pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů, pracujících v kmitočtovém pásmu okolo 55 GHz

340 Kč

ČSN ETS 300 742 ed. 1 (878543) - leden 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) ve fyzické vrstvě pro signály asynchronního způsobu přenosu (ATM) 2 048 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 633 (878544) - červen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - DRRS s nízkou a střední kapacitou pracující mezi dvěma body v kmitočtovém rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz

340 Kč

ČSN P I-ETS 300 634 ed. 1 (878546) - červenec 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely s jednovidovými vlákny určené k uložení pod vodou při křižování jezer, vodních toků a podobně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 644 ed. 1 (878547) - červenec 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely pro vnitřní použití

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 631-1 V1.1.1 (878548) - září 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Část 1: Antény pro rádiové spoje mezi dvěma body (P-P) v pásmu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 055 V1.1.1 (878552) - říjen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Systémy DRRS mezi bodem a více body využívající mnohonásobný přístup s kódovým dělením s přímou posloupností (DS-CDMA), pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

350 Kč

ČSN EN 301 155 V1.1.1 (878554) - květen 1999

Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Jednosměrné monitorování funkční způsobilosti z hlediska síťového prvku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 021 V1.1.1 (878555) - listopad 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - DRRS mezi bodem a více body v duplexních pásmech s kmitočtovým dělením (FDD) pracující v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

340 Kč

ČSN EN 300 645 V1.2.1 (878558) - listopad 1999

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) v radioreléovém zařízení - Informační model pro využití na rozhraní Q

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 124 V1.1.1 (878559) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Systémy DRRS mezi více body využívající vícenásobného přístupu s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA), pracující v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 080 V1.1.1 (878560) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Systémy DRRS mezi více body určené pro pevnou službu v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 430 V1.1.2 (878561) - listopad 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vysokokapacitní DRRS přenášející signály 1 x STM-1, pracující v kmitočtovém pásmu 18 GHz s kanálovým rozestupem 55 MHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 163-1-1 V1.1.1 (878562) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky asynchronního způsobu přenosu (ATM) na přepravní funkčnost zařízení - Část 1-1: Funkční charakteristiky a činnost zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 163-2-1 V1.1.2 (878562) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky asynchronního způsobu přenosu (ATM) na přepravní funkčnost zařízení - Část 2-1: Funkční model pro rovinu přenosu a rovinu managementu vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 164 V1.1.1 (878563) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Charakteristiky spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 165 V1.1.1 (878564) - únor 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Prezentace rozhraní sítě a koncového zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.1 (878566) - květen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální radioreléové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 997-1 V1.1.1 (878590) - září 2004 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 997-2 V1.1.1 (878590) - září 2004 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 214 V1.1.1 (878803) - září 2011

Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč