ČSN ISO 4802-1 (700529) Zrušená norma

Sklo - odolnost vnitřních povrchů skleněných nádob proti vodě. Část 1: Stanovení titrační metodou a rozdělení do tříd

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4802-1:1988. ISO 4802 sestává z následujících částí s hlavním názvem Sklo - Odolnost vnitřních povrchů skleněných nádob proti vodě. - Část 1: Stanovení titrační metodou a rozdělení do tříd; - Část 2: Stanovení metodou plamenové spektrometrie a rozdělení do tříd. Tato část ISO 4802 určuje: a) metodu pro stanovení odolnosti vnitřních povrchů skleněných nádob proti vodě vystavených působení vody při 121 °C ± 1 °C po dobu 60 min ± 1 min. Odolnost se stanovuje titrací známého alikvotního podílu výluhu roztokem kyseliny chlorovodíkové, kdy odolnost je nepřímo úměrná objemu spotřebované kyseliny. b) třídění skleněných nádob podle odolnosti vnitřních povrchů proti vodě, která byla stanovena metodou uvedenou v této části ISO 4802. Podstata zkoušky: Tato metoda je povrchová zkouška běžně používaná u skleněných nádob tak, jak jsou dodávány. Nádoby určené ke zkoušce se naplní vodou předepsané kvality na předepsaný objem a zahřívají se podle předepsaných podmínek. Stupeň účinku vody se stanoví analýzou výluhu. ČSN ISO 4802-1 (70 0529) byla vydána v listopadu 1993. Nahradila společně s ČSN ISO 4802-2 (70 0529) ČSN 70 0529 z 8.12.1986.

Označení ČSN ISO 4802-1 (700529)
Katalogové číslo 15016
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963150161
Změny a opravy opr. 10.96
Norma byla zrušena k 1. 11. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)