ČSN EN 61078 (010677) Zrušená norma

Techniky analýzy spolehlivosti - Blokový diagram bezporuchovosti a booleovské metody

ČSN EN 61078 Techniky analýzy spolehlivosti - Blokový diagram bezporuchovosti a booleovské metody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Pro analýzu spolehlivosti jsou k dispozici různé analytické metody, jednou z nich je metoda blokového diagramu bezporuchovosti (RBD). Blokový diagram bezporuchovosti je obrazová reprezentace bezporuchovosti systému. Znázorňuje logické spojení (funkčních) součástí potřebných pro úspěšný provoz systému. Technika modelování RBD se má používat především u systémů bez opravy a v případech, kdy nezáleží na pořadí vzniku poruch. V této mezinárodní normě jsou popsány postupy pro modelování spolehlivosti systému a pro použití modelu za účelem výpočtu jeho ukazatelů bezporuchovosti a pohotovosti.

Označení ČSN EN 61078 (010677)
Katalogové číslo 77396
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2007
Datum účinnosti 1. 2. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963773964
Změny a opravy Z1 6.17t
Norma byla zrušena k 16. 9. 2019
a nahrazena ČSN EN 61078 ed. 2 (010677)
Tato norma nahradila ČSN IEC 1078 (010677) z listopadu 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)