ČSN IEC 1078 (010677) Zrušená norma

Metody analýzy spolehlivosti. Metoda blokového diagramu bezporuchovosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 1078:1991. V této mezinárodní normě jsou popsány postupy pro modelování spolehlivosti systému a pro použití modelu za účelem výpočtu ukazatelů bezporuchovosti a pohotovosti. Soubor značek, které se vztahují k parametrům bezporuchovosti, je uveden v příloze A. V příloze B jsou uvedeny některé vzorce. ČSN IEC 1078 (01 0677) byla vydána v listopadu 1993.

Označení ČSN IEC 1078 (010677)
Katalogové číslo 28849
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963288499
Změny a opravy Z1 12.95t, Z2 1.07t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN 61078 (010677)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)