ČSN EN 60799 (347502) Zrušená norma

Odpojitelné přívody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60 799:1986. Platí pro odpojitelné přívody pro domácnost a jiné všeobecné účely. Neplatí po připojovací přívody pro průmyslové použití (s vidlicemi a zásuvkami podle IEC 309 a ani pro prodlužovací přívody). Vidlice a nástrčka musí odpovídat typu, který je vyžadován pro připojení stejné třídy přístroje podle IEC 536: Třídění a obecné požadavky na elektrická zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem. Odpojitelný přívod s nástrčkou pro přípoje třídy II může být opatřen vidlicí pro přístroje třídy I podle skupiny B IEC 83, nebo jiným tříkontaktním systémem. (Obě cit. mezinárodní normy do 1.1.1994 v ČR nezavedeny.) Norma obsahuje jen všeobecné (kap. 3) a speciální (kap. 4) požadavky. ČSN EN 60 799 (34 7502) byla vydána v listopadu 1993.

Označení ČSN EN 60799 (347502)
Katalogové číslo 15052
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963150529
Norma byla zrušena k 1. 8. 2001
a nahrazena ČSN EN 60799 (347502)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)