ČSN ISO 3945 (011412) Zrušená norma

Vibrace velkých rotačních strojů s provozními otáčkami od 10 do 200/s. Měření a hodnocení mohutnosti vibrací v provozních podmínkách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3945:1985. Tato mezinárodní norma se zabývá pouze mohutností vibrací jednotlivých strojních systémů a nezabývá se zvukovou energií vyzařovanou z dílčích vibrujících částí. Hodnocení vychází z účinnosti následujících všeobecných vlivů: 1. sil vyvolaných vibracemi ve strojích, 2. nezbytnosti udržování bezporuchového provozu stroje, 3. charakteristik stroje a měřících přístrojů, 4. účinků na tělesný a duševní stav člověka, 5. účinků vibrací stroje na jeho okolí. Tato mezinárodní norma vychází z ISO 2372 (do 1.3.1994 v ČR nezavedena) a stanoví pravidla pro hodnocení velikosti vibrací velkých pohonů a jiných velkých strojů, které mají pouze rotační hmoty, výkon vyšší než 300 kW a provozní otáčky od 10 do 200 s-1. Příkladem tohoto typu strojů jsou elektromotory a generátory, parní a plynové turbíny, turbokompresory, turbínová čerpadla a ventilátory. Některé z těchto strojů mohou být spojeny pevně nebo pružně, nebo mohou být připojeny přes ozubená soukolí. Osa rotující hřídele může být horizontální, vertikální nebo skloněná pod libovolným úhlem mezi těmito směry. Tato mezinárodní norma se nevztahuje na hnací stroje nebo hnaná zařízení, u nichž hlavní pracovní části konají vratný pohyb. Hodnoty mohutnosti vibrací doporučené jako mezní hodnoty v této mezinárodní normě jsou určeny k tomu, aby posloužily jako standardní hodnoty pro stroje obdobných typů, jsou-li měřeny v souladu s postupem zde uvedeným a ohodnoceny za obdobných podmínek. Měřenou veličinou podle této normy je "mohutnost vibrací". Tento termín, jak je zde použit, je definován jako zevrubná a jednoduchá charakteristická veličina, která dokáže popsat stav vibrací stroje. Je normalizováno zařízení pro měření, měřicí body, provozní podmínky, a systém stroj - základ. V čl. 8 jsou uvedeny doporučené meze mohutnosti vibrací. Tabelárně (tab. 1) je pak zpracováno hodnocení kvality velkých strojů s otáčkami od 10 do 200 s-1 podle mohutnosti vibrací. V zmíněné tabulce jsou uvedeny mohutnosti vibrací od 0,46 do 71,0 mm.s-1 a současně je k těmto hodnotám uvedena klasifikace uložení od "dobrého" po "nepřípustné". ČSN ISO 3945 (01 1412) byla vydána v listopadu 1993. Nahradila ČSN 01 1412 z 21.12.1979.

Označení ČSN ISO 3945 (011412)
Katalogové číslo 15060
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963150604
Norma byla zrušena k 1. 4. 1998
a nahrazena ČSN ISO 10816-1 (011412)