ČSN IEC 617-2 (013390) Zrušená norma

Značky pro elektrotechnická schémata. Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 617-2:1983. Norma ČSN IEC 617-2 je překladem IEC 617-2:1983. Celá norma je v podstatě jedinou tabulkou v české a anglické řeči, rozdělenou do tří kapitol a celkem sedmnácti oddílů. (K oddílům 6, 9, 12, 13 a 17 byly vydány národní přílohy.) ČSN IEC 617-2 (01 3390) byla vydána v listopadu 1993. Nahradila, spolu s ostatními částmi ČSN IEC 617-1 až ČSN IEC 617-13 starší ČSN 01 3310 až ČSN 01 3379.

Označení ČSN IEC 617-2 (013390)
Katalogové číslo 15055
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963150550
Norma byla zrušena k 1. 3. 1998
a nahrazena ČSN EN 60617-2 (013390)