ČSN ISO 8061 (941880) Zrušená norma

Vázání pro sjezdové lyžování. Volba vypínacích momentů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanoví metody pro volbu vypínacích momentů vázání pro sjezdové lyžování. Poskytuje informace potřebné k určování hodnot vypínacích momentů; ty se mají doporučit v návodech výrobců lyžařských vázání pro montáž a použití a v prodejnách lyží pro seřízení již připevněných lyžařských vázání. Tato norma platí pro běžně používaná vázání pro sjezdové lyžování. Tato norma může být nevhodná pro nemechanická vázání a pro vázání používaná s botami, které dosahují výše než do poloviny holeně. Výrobci mohou použít jednu ze dvou stanovených metod nebo kombinaci obou těchto metod jako základ pro jimi doporučené vypínací momenty. Metody platí pro zařízení pro zkoušení vázání, které měří krouticí moment. Má-li se použít zkušební zařízení pro měření síly, je nutné do zkušebního protokolu uvést vypínací sílu vypočtenou podle 3. Při doporučování vypínacích momentů je třeba přihlédnout ke schopnostem lyžaře použitím korekčních faktorů podle typu lyžaře. K tomu účelu jsou v příloze A uvedeny tři typy lyžařů.

Označení ČSN ISO 8061 (941880)
Katalogové číslo 15023
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963150239
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)