ČSN 73 2412 (732412) Zrušená norma

Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí

ČSN 73 2412 Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro použití, dodávání, manipulaci, dopravu, skladování a montáž prvků z prostého i výztužného pórobetonu mimo výrobní závod a pro provádění stavebních konstrukcí z těchto prvků. Pórobetonové dílce a konstrukce se navrhují podle ČSN 73 1101 a ČSN 73 1221. Výrobky z pórobetonu lze použít v objektech, ve kterých relativní vlhkost vnitřního prostředí není dlouhodobě vyšší než 65 % a teplota vnitřního prostředí nepřesahuje 50 °C. Pórobetonové zdivo lze použít minimálně 330 mm nad úrovní okolního upraveného terénu. Použije-li se přídavná vodotěsná izolace, není jeho použití výškově omezeno. Výrobky z pórobetonu je nutno chránit před trvalým působením amoniaku a jeho sloučenin. Průměrná koncentrace agresivních plynů a par vnitřního i venkovního prostředí stavby při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % nesmí být vyšší než hodnoty uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1 - Přípustné hodnoty koncentrace agresivních plynů a par:
+------------------------------------------ -------------+
¦ Látka ¦ Mezní koncentrace mg.m-3 ¦
+---------------------------+---------------------------¦
¦ Chlór ¦ 1 ¦
¦ Chlorovodík ¦ 10 ¦
¦ Fluorovodík ¦ 1 ¦
¦ Oxid siřičitý ¦ 20 ¦
¦ Oxid dusíku ¦ 5 ¦
¦ Sirovodík ¦ 10 ¦
¦ Oxid uhličitý ¦ 20001) ¦
¦ Kyselina octová, mravenčí ¦ 5 ¦
+-------------------------------------------------------¦
¦ 1) Za přítomnosti amoniaku se koncentrace snižuje na ¦
¦ 1000 mg.m- 3. ¦ +-------------------------------------------------------+

Norma dále stanoví požadavky např. na dopravu a přejímku pórobetonových výrobků, na jejich skladování, montáž a další. Kapitola 10 se zabývá bezpečností práce: V podstatě odkazuje na obecně závazné předpisy (vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb.), na ČSN 20 0708 - Bezpečnostní požadavky na vrtačky, ČSN 20 0717 - Bezpečnostní požadavky na brusky a ČSN 49 6105 - Bezpečnostní požadavky na kotoučové a válcové pily, a to při řezání, vrtání a broušení a na používání osobních ochranných pracovních prostředků. ČSN 73 2412 byla vydána v listopadu 1993.

Označení ČSN 73 2412 (732412)
Katalogové číslo 15033
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963150338
Norma byla zrušena k 1. 10. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 24 12
  • ČSN 732412
  • ČSN 73 24 12 : 1993
  • ČSN 732412:1993
  • ČSN 73 2412:1993