ČSN 72 2320 (722320) Zrušená norma

Přísady do betonu. Společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma určuje základní společná ustanovení pro výrobu, používání, dávkování a označování přísad do cementových malt, injekčních malt a betonů. Neplatí pro přísady, které se přidávají do cementu během jeho výroby podle ČSN 72 2110. Podle hlavního účinku se přísady dělí na 19 druhů, jedním z nich jsou malty biocidní. Normalizována je i zvláštní kap. 8 "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci". Zní: "Každá technická norma nebo dokumentace přísad do betonu musí obsahovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, upozorňující na specifické vlastnosti přísady při jejím působení na lidský organismus a uvádějící ochranná opatření při práci s přísadou buď s čerstvou maltou, s čerstvým betonem nebo maltou, a nebo s betonem obsahujícím danou přísadu jako i první pomoc při případném zasáhnutí organismu. Text musí být specifický a údaje konkrétní s ohledem na vlastnosti daného výrobku a na způsob manipulace s ním. Pokud přísada může mít vlastnosti jedu nebo žíraviny ve smyslu platných předpisů o jedech nebo jiných látkách škodlivých zdraví musí být podle těchto předpisů klasifikována a označována." ČSN 72 2320 byla vydána v listopadu 1993. Nahradila ON 72 2320 z 14.2.1985.

Označení ČSN 72 2320 (722320)
Katalogové číslo 15014
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963150147
Norma byla zrušena k 1. 4. 2003
a nahrazena ČSN EN 934-2 (722326)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 72 23 20
  • ČSN 722320
  • ČSN 72 23 20 : 1993
  • ČSN 722320:1993
  • ČSN 72 2320:1993