ČSN EN 60901 +A1 (360277) Zrušená norma

Jednopaticové zářivky. Bezpečnostní a výkonnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60901:1990 včetně změny A1:1990. Uvádí bezpečnostní a výkonnostní požadavky pro jednopaticové zářivky, které se provozují při střídavém napětí. Obsahuje následující typy: zářivky s předžhavenými katodami provozované s integrovaným zapalovacím prostředkem, dále zářivky s předžhavenými katodami provozované s vnějším zapalovacím prostředkem, a konečně zářivky s předžhavenými katodami provozované bez startéru. Seznam typů zářivek je uveden ve zvláštním oddílu. Bezpečnostní a výkonnostní požadavky této normy se vztahují pouze na zkoušku konstrukce. Požadavky na zkoušky celkové produkce se připravují, do 1.11.1995 nebyly k dispozici. Norma ovšem obsahuje podrobnější údaje pouze pro "první typ", a to zářivky s předžhavenými katodami provozované s integrovaným zapalovacím prostředkem. K normě jsou přiloženy údajové listy zářivek, jejichž seznam je uveden v čl.2.11. Tyto listy obsahují také rubriku pro minimální provozní i minimální průběžný světelný tok, ale většinou bez vyplněných údajů s poznámkou, že se připravují. ČSN EN 60901 (36 0277) byla vydána v listopadu 1993.
"Změnou A2)-2/1995" se s účinností od března 1995 do normy zapracovává "změna A2:1993", jíž se nahrazuje text druhého oddílu normy a doplňuje oddíl třetí (zářivky s předžhavenými katodami a vnějším zapalovacím prostředkem). Změna A2 obsahuje podrobnější údaje pro "druhý a třetí typ" - viz výše.

Označení ČSN EN 60901 +A1 (360277)
Katalogové číslo 15073
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 132 stran
EAN kód 8590963150734
Norma byla zrušena k 1. 7. 1998
a nahrazena ČSN EN 60901 (360277)