ČSN ISO 4802-2 (700529) Zrušená norma

Sklo - Odolnost vnitřních povrchů skleněných nádob proti vodě. Část 2: Stanovení metodou plamenové spektrometrie a rozdělení do tříd

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4802-2:1988. ISO 4802 sestává z následujících částí s hlavním názvem Sklo - Odolnost vnitřních povrchů skleněných nádob proti vodě. - Část 1: Stanovení titrační metodou a rozdělení do tříd; - Část 2: Stanovení metodou plamenové spektrometrie a rozdělení do tříd. Tato část ISO 4802 určuje: a) metodu pro stanovení odolnosti vnitřních povrchů skleněných nádob proti vodě vystavených působení vody při 121 °C ± 1 °C po dobu 60 min ± 1 min. Odolnost se zjišťuje stanovením množství oxidů sodíku a jiného alkalického kovu nebo kovů alkalických zemin ve výluhu pomocí plamenové atomové emisní nebo absorpční spektrometrie (plamenová spektrometrie); b) třídění skleněných nádob podle odolnosti vnitřních povrchů proti vodě, která byla stanovena metodou uvedenou v této části ISO 4802. Podstata zkoušky: Tato metoda je povrchová zkouška běžně používaná u skleněných nádob tak, jak jsou dodávány. Nádoby určené ke zkoušce se naplní vodou předepsané kvality na předepsaný objem a zahřívají se podle předepsaných podmínek. Stupeň účinku vody se stanoví analýzou výluhu. ČSN ISO 4802-2 (70 0529) byla vydána v listopadu 1993. Nahradila společně s ČSN ISO 4802-1 (70 0529) ČSN 70 0529 z 8.12.1986.

Označení ČSN ISO 4802-2 (700529)
Katalogové číslo 15024
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963150246
Norma byla zrušena k 1. 11. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)