ČSN ISO 4305 (270510) Zrušená norma

Mobilní jeřáby. Určování stability

ČSN ISO 4305 Mobilní jeřáby. Určování stability
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4305:1991. Články 3.4, 3.5.1, 3.5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na základě jeho požadavku. Články 3.1 až 3.5.3 této normy jsou podle § 3 téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Federálního ministerstva dopravy, na základě jejich požadavku. Tato mezinárodní norma určuje podmínky, které je nutno vzít v úvahu při ověřování stability mobilního jeřábu výpočtem za předpokladu, že jeřáb je provozován na pevném povrchu a ustaven ve vodorovné rovině (se sklonem do 1 %). Tato mezinárodní norma se vztahuje na mobilní jeřáby, jak jsou definovány v ČSN ISO 4306/2, tj. jeřáby na kolech (pneumatikách) nebo pásech, s podpěrami nebo bez podpěr. Norma obsahuje především postup pro výpočet stability a v příloze tzv. čáry překlápění mobilních jeřábů. ČSN ISO 4305 (27 0510) byla vydána v listopadu 1993.

Označení ČSN ISO 4305 (270510)
Katalogové číslo 15083
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963150833
Změny a opravy Z1 5.96t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)