ČSN ISO 4306-3 (270002) Zrušená norma

Jeřáby. Názvosloví. Část 3: Věžové jeřáby

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4306-3:1991. ISO 4396 se skládá z těchto částí: 1. Všeobecně, 2. Mobilní jeřáby, 3. Věžové jeřáby, 4. Jeřáby výložníkového typu a 5. Mostové a portálové jeřáby. Tato část ISO 4306 uvádí obecnou definici věžového jeřábu a názvosloví každého typu věžového jeřábu. Vztahuje se na věžové jeřáby pro stavební práce, které lze smontovat a demontovat, trvale vztyčené věžové jeřáby, kladivové jeřáby, přístavní a loďařské jeřáby. Nevztahuje se na pojízdné výložníkové jeřáby , které mohou být vybaveny věžovým příslušenstvím a na vztyčovací věže s výložníky nebo bez nich. Odborné termíny jsou uvedeny v češtině, slovenštině a v oficiálních jazycích ISO (angličtině, francouzštině, ruštině). Ve všech těchto jazycích je definováno v podstatě jen rozdělení. Tabelárně je pak zpracováno 8 druhů jeřábů u u každého uvedeny české, slovenské, anglické, francouzské a ruské názvy 20 - 30 částí, současně z nákresem jeřábu a identifikací jednotlivých částí. ČSN ISO 4306-3 (27 0002) byla vydána v listopadu 1993.

Označení ČSN ISO 4306-3 (270002)
Katalogové číslo 15047
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963150475
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4306-1 (270000)
Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně