ČSN EN ISO 4491-4 (420767) Zrušená norma

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí

ČSN EN ISO 4491-4 Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4491 specifikuje metodu stanovení celkového obsahu kyslíku v kovových prášcích redukční extrakcí za vysoké teploty. Tato metoda je rovněž použitelná na stanovení celkového obsahu kyslíku u spékaných kovových materiálů. Je rovněž použitelná u všech prášků kovů, slitin, karbidů a jejich směsí, které nejsou ve zkušebních podmínkách těkavé. Vzorek může být ve formě prášku nebo kompaktní. Rozbor se provádí na prášku v dodaném stavu, avšak metoda není vhodná pokud prášek obsahuje mazivo nebo pojivo. Jestliže jsou přítomné takovéto látky, lze metodu využít jen tehdy, když tyto látky zprvu zcela odstraní metodou neovlivňující obsah kyslíku v prášku. Norma po definování principu zkoušky se věnuje popisu zkušebního zařízení, parametrů vlastního zkoušení a uvádí základní prvky postupu zkoušení. Závěrečné kapitoly se týkají problematiky vyjadřování výsledků zkoušení a koncipování zkušebního protokolu. Samostatná příloha uvádí příklady podmínek extrakce u vybraných kovových prášků.

Označení ČSN EN ISO 4491-4 (420767)
Katalogové číslo 94001
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 2013
Datum účinnosti 1. 11. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963940014
Norma byla zrušena k 1. 12. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 4491-4 (420767)
Tato norma nahradila ČSN ISO 4491-4 (420890) z listopadu 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 24491-1 (420767)
Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 1: Všeobecné pokyny (ISO 4491-1:1989)

ČSN EN ISO 4491-3 (420767)
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 3: Kyslík redukovaný vodíkem

ČSN EN ISO 4491-2 (420768)
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 2: Úbytek hmotnosti při redukci vodíkem