ČSN ISO 6184-2 (389600) Zrušená norma

Systémy ochrany proti výbuchu. Část 2: Určování ukazatelů výbuchu hořlavých plynů ve vzduchu

ČSN ISO 6184-2 Systémy ochrany proti výbuchu. Část 2: Určování ukazatelů výbuchu hořlavých plynů ve vzduchu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6184-2:1991. Tato část ČSN ISO 6184 je jednou z řady norem, pojednávajících o systémech ochrany proti výbuchu. Norma má tyto části: Část 1: Určování ukazatelů výbuchu hořlavých prachů ve vzduchu. Část 2: Určování ukazatelů výbuchu hořlavých plynů ve vzduchu. Část 3: Určování ukazatelů výbuchu směsí palivo/vzduch, jiných než jsou směsi prach/vzduch a plyn/vzduch. Část 4: Určování účinnosti systémů na potlačování výbuchu. Tato druhá část normy stanoví metodu pro určování ukazatelů výbuchu hořlavých plynů se vzduchem v uzavřeném prostoru. Uvádí kritéria, podle nichž mohou být výsledky získané při používání jiných zkušebních postupů uvedeny v soulad s ukazateli výbuchu určovanými metodou stanovenou v této části ČSN ISO 6184. Platí pouze pro určování ukazatelů výbuchu týkajících se průběhu výbuchu směsi plyn/vzduch v nádrži po zážehu reagujících složek. Neplatí pro ukazatele týkající se podmínek nutných pro vznícení reagujících složek. Jestliže stanovený experimentální postup pro určování ukazatelů výbuchu nekončí výbuchem směsi plyn/vzduch, nemá se z toho vyvozovat závěr, že zkoušený plyn nemůže explodovat. Vyhodnocení takovýchto případů se má ponechat odborníkům v otázkách výbuchů a ochrany proti výbuchům. Z definic v normě, které se vztahují pouze k normalizované problematice, uvádíme: Čl.3.1 Výbuch: Šíření plamene ve zcela uzavřených nebo téměř uzavřených nádobách s připravenou směsí hořlavých plynů, rozptýleného prachu (rozptýlených prachů), hořlavé páry (hořlavých par), aerosolů hořlavých kapalin nebo směsí z nich v plynném oxidačním médiu, jako je vzduch. Norma podrobně popisuje zkušební metodu, postup při vyhodnocení zkoušky a protokol o zkoušce. ČSN ISO 6184-2 (38 9600) byla vydána v listopadu 1993.

Označení ČSN ISO 6184-2 (389600)
Katalogové číslo 28863
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963288635
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)