ČSN ISO 3461-1 (018016) Zrušená norma

Základní požadavky na tvorbu grafických značek. Část 1: Grafické značky používané na zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3461-1:1988. Stanoví zásady pro tvorbu grafických značek, které jsou určeny k použití na zařízeních. Obsahuje pravidla pro navrhování značek včetně jejich tvaru a velikosti, a předpisy pro jejich uplatnění. Tyto grafické značky mají sloužit: 1. ke shodnému značení nebo částí zařízení (např. ovládačů, sdělovačů), 2. k rozlišení funkčních stavů (např. zapnuto, vypnuto nebezpečí), 3. k označení prvků zapojení (např. koncové body, spojovací body), 4. k zajištění informací na obalech (např. k upozornění na obsah, pokyny pro manipulaci) a konečně 5. k zajištění pokynů pro obsluhu zařízení (např. upozornění na nebezpečí, vymezení použití). Tato norma se nevztahuje na grafické značky určené pro: a) použití v technických výkresech, b) použití v dokumentaci technických výrobků a pro c) veřejné informační značení. Poměrně stručná a rámcová norma obsahuje především zásady pro navrhování, postup při návrhu, základní předlohu a konečně pokyny pro používání grafických značek a pro způsoby jejich označování. ČSN ISO 3461-1 (01 8016) byla vydána v listopadu 1993.

Označení ČSN ISO 3461-1 (018016)
Katalogové číslo 15029
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963150291
Norma byla zrušena k 1. 6. 2002
a nahrazena ČSN EN 80416-1 (013765)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)