ČSN ISO 8224-1 (474001) Zrušená norma

Pásové zavlažovače. Část 1: Laboratorní a polní zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8224-1:1985. Stanoví laboratorní a polní zkušební metody pro pásové zavlažovače určené pro postřik kapalinami, tj. vodou, odpadní vodou, vodou s chemickými roztoky, močůvkou a čistírenskými kaly. Oba druhy zkoušek jsou v poměrně rozsáhlé normě podrobně popsány. ČSN ISO 8224-1 (47 4001) byla vydána v listopadu 1993.

Označení ČSN ISO 8224-1 (474001)
Katalogové číslo 15057
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963150574
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 8224-1 (474001)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8224-1 (474001)
Pojízdné zavlažovací stroje - Část 1: Funkční vlastnosti a laboratorní nebo polní zkušební metody