ČSN ISO 7726 (833551) Zrušená norma

Tepelné prostředí. Přístroje a metody měření fyzikálních veličin

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7726:1985. Stanoví minimální charakteristiky zařízení pro měření fyzikálních veličin prostředí, jakož i metod měření těchto fyzikálních veličin. Jejím záměrem není vymezit obecný index komfortu nebo tepelné zátěže, ale stanovit jednotný postup záznamu dat k určení tohoto indexu. Takto získané údaje mohou být využity i v jiných normách, které se týkají metod měření. Tuto mezinárodní normu je třeba považovat jako referenční při stanovení a) údajů pro výrobce a uživatele přístrojů k měření fyzikálních veličin prostředí, b) písemné dohody mezi dvěma stranami o měření těchto veličin. Norma je vhodná pro sledování horkého, přijatelného nebo chladného prostředí v zóně pobytu člověka. Norma podrobně specifikuje měřicí přístroje a jejich požadovanou přesnost, (a v této kapitole také charakterizuje měřené veličiny), dále specifikuje měřicí metody a v přílohách pak uvádí tyto metody: A/ Měření teploty vzduchu, B/ Měření střední radiační teploty, C/ Měření asymetrie radiační teploty, D/ Měření absolutní vlhkosti vzduchu, a konečně E/ Měření rychlosti vzduchu. ČSN ISO 7726 (83 3551) byla vydána v listopadu 1993.

Označení ČSN ISO 7726 (833551)
Katalogové číslo 22804
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1993
Datum účinnosti 1. 12. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran
EAN kód 8590963228044
Norma byla zrušena k 1. 6. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 7726 (833551)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)