ČSN (normy i změny) z října 1993

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10196 (013808) - říjen 1993

Mikrografie. Doporučení pro přípravu předloh

190 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 3610/změna Z4 (023610) - říjen 1993

Valivá ložiska. Upínací pouzdra. Hlavní rozměry

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 3620/změna Z3 (023620) - říjen 1993

Valivá ložiska. Stahovací pouzdra. Hlavní rozměry

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 3630/změna Z4 (023630) - říjen 1993

Valivá ložiska. Kruhové matice se zářezy pro upínací a stahovací pouzdra

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 3640/změna Z2 (023640) - říjen 1993

Valivá ložiska. Pojistné podložky a vložky k maticím upínacích pouzder

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 4670/změna Z1 (024670) - říjen 1993

Valivá ložiska. Válečková ložiska jednořadá

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 4720/změna Z2 (024720) - říjen 1993

Valivá ložiska. Kuželíková ložiska jednořadá

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 7539-2 (038172) - říjen 1993

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

222 Kč

ČSN ISO 4524-6 (038519) - říjen 1993

Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

97 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9455 (119455) - říjen 1993

Hydrostatické mechanismy. Filtry. Metody zkoušení

65 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 3060-4 (133060) - říjen 1993

Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 1050 (262808) - říjen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Šnekové dopravníky

65 Kč

ČSN ISO 2140 (263508) - říjen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Článkové dopravníky

65 Kč

ČSN 26 9010 (269010) - říjen 1993

Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček

125 Kč

ČSN 26 9050 (269050) - říjen 1993

Paletové jednotky. Mechanické zkoušky. Všeobecné ustanovení

65 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 9374-1 (270030) - říjen 1993

Jeřáby. Poskytované informace. Část 1: Všeobecně

65 Kč

ČSN ISO 9374-5 (270034) - říjen 1993

Jeřáby. Poskytované informace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

190 Kč

ČSN ISO 9926-1 (270060) - říjen 1993

Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN ISO 8792 (270144) - říjen 1993

Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

262 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 7576 (302450) - říjen 1993

Silniční vozidla. Dvojité čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry

65 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 1000-2-1 (333431) - říjen 1993

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.00t

250 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 980 (356614) - říjen 1993

Doporučené způsoby ověřování seismické způsobilosti elektrického zařízení bezpečnostního systému jaderných elektráren

350 Kč

ČSN 35 8797-11 IEC 747-11/změna Z1 (358797) - říjen 1993

Polovodičové součástky. Část 11: Dílčí norma pro součástky diskrétní

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 748-11 (358798) - říjen 1993

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 11: Dílčí norma pro polovodičové integrované obvody kromě hybridních obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.97t

465 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN ISO/IEC 9072-2 (369684) - říjen 1993

Systémy zpracování informací. Textová komunikace. Dálkové operace. Část 2: Specifikace protokolu

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0210 (420210) - říjen 1993

Plechy z ocelí třídy 17 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 10036 (420542) - říjen 1993

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení celkového obsahu uhlíku v oceli a surovém železe. Vážkové stanovení po spálení v proudu kyslíku

125 Kč

ČSN ISO 1811-1 (420623) - říjen 1993

Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků

125 Kč

ČSN ISO 1811-2 (420623) - říjen 1993

Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

125 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 7335 (441570) - říjen 1993

Železné rudy. Stanovení chemicky vázané vody. Titrační metoda podle Karl Fischera

230 Kč

ČSN ISO 5889 (441575) - říjen 1993

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku, mědi, olova a zinku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN ISO 692 (500262) - říjen 1993

Buničiny. Určenie rozpustnosti v lúhoch

125 Kč

ČSN ISO 8791-1 (500419) - říjen 1993

Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti. (Metody úniku vzduchu). Část 1: Obecná metoda

65 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 6635/změna Z1 (566635) - říjen 1993

Pivo

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 8070 (668070) - říjen 1993

Průmyslové trhaviny. Stanovení detonační schopnosti

65 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-1-1 (690010) - říjen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

125 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN ISO 695 (700533) - říjen 1993

Sklo. Odolnost proti účinku vroucího vodného roztoku směsi alkálií. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0109 (770109) - říjen 1993

Typové bariérové systémy přepravního balení technických výrobků. Evropské přepravní řetězce

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 7602/změna Z1 (807602) - říjen 1993

Osobní a ložní prádlo. Společná ustanovení

65 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 8112 (918112) - říjen 1993

Jevištní technologická zařízení. Bezpečnostně technické požadavky

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN ISO 6004 (941863) - říjen 1993

Lyže pro sjezdové lyžování. Šrouby pro lyžařské vázání. Šrouby pro lyžařské vázání. Požadavky

65 Kč

ČSN ISO 6005 (941864) - říjen 1993

Lyže pro sjezdové lyžování. Šrouby pro lyžařské vázání. Zkušební metody

125 Kč

ČSN ISO 6267 (941866) - říjen 1993

Lyže pro sjezdové lyžování. Měření ohybových vibrací

125 Kč

ČSN ISO 7140 (941869) - říjen 1993

Běžecké lyže. Stanovení dynamických vlastností. Laboratorní metody

125 Kč

ČSN ISO 7796 (941873) - říjen 1993

Lyže. Geometrie. Podmínky měření

65 Kč

ČSN ISO 7797 (941874) - říjen 1993

Běžecké lyže. Stanovení zatížení na mezi pevnosti a deformace při zlomení kvazistatickým zatížením

125 Kč

ČSN ISO 9119 (941877) - říjen 1993

Běžecké lyže. Oblast montáže vázání. Požadavky a zkušební metody

190 Kč