ČSN ISO 6926 (011616) Zrušená norma

Akustika. Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Požadavky na provedení a kalibraci referenčních zdrojů zvuku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6926:1990. Tato mezinárodní norma stanovuje základní požadavky pro akustické vlastnosti referenčních zdrojů zvuku. Stanovuje postupy pro kalibraci zdroje zvuku určeného k použití jako referenční zdroj zvuku s definovanými hladinami akustického výkonu v oktávových a třetinooktávových pásmech a hladinou akustického výkonu A. K dosažení jednotných a přesných výsledků tato mezinárodní norma požaduje kalibrování v akustickém prostředí polobezdozvukové místnosti, tj. ve volném poli nad rovinou odrážející zvuk. Referenční zdroj zvuku pracuje na rovině odrážející zvuk a vyzařuje zvuk do volného pole nad rovinou. Dále norma stanovuje podrobné postupy nutné k odhadu nejistoty kalibrace (podrobnosti jsou uvedené v tabulce 1). Tato mezinárodní norma se používá pro zdroj zvuku, který je vyroben pro použití jako referenční zdroj zvuku. Za pozornost v normě stojí i série definic, z nichž vyjímáme: Čl.3.5: Hladina akustického výkonu LW v decibelech: Desetkrát dekadický logaritmus poměru daného akustického výkonu a referenční hodnoty akustického výkonu. Uvádí se užitá kmitočtová váhová funkce nebo šířka kmitočtového pásma, např. hladina akustického výkonu A, hladina akustického výkonu v oktávovém pásmu, hladina akustického výkonu v třetinooktávovém pásmu atd. Referenční hodnota akustického výkonu je 1 pW (= 10-12 W). Normalizovány jsou dále požadavky na provedení, kalibrace referenčního zdroje zvuku apod. ČSN ISO 6926 (01 1616) byla vydána v říjnu 1993. Nahradila ČSN 01 1616 z 5.1.1989.

Označení ČSN ISO 6926 (011616)
Katalogové číslo 28933
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963289335
Norma byla zrušena k 1. 1. 2001
a nahrazena ČSN ISO 6926 (011616)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)