ČSN 49 3307 (493307) Zrušená norma

Přepravní obaly. Dřevěné bedny s ližinami. Zásady pro řešení konstrukce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zásady pro navrhování konstrukce dřevěných beden s ližinami v provedení z velkoplošných materiálů i v celodřevěném. Zásady dimenzování jejich prvků, tj. ližin, příčných vazníků, výplně dna, podkladů, svlaků, výztužných prvků , výztužných hranolů víka a výplní boků, čel a víka stanoví ČSN 49 3308. Při navrhování konstrukce dřevěných beden podle zásad této normy je nutno respektovat rizika mechanického namáhání přepravního balení v typových přepravních řetězcích ve smyslu ČSN 77 0910, zejména dominantní mechanická namáhání v jednotlivých článcích přepravních řetězců uvedených v tabulce 1.4 ČSN 77 0910. Současně dokumentace na tyto bedny musí být v souladu s ČSN 49 3306. ČSN 49 3307 byla vydána v říjnu 1993. Nahradila ČSN 49 3307 z 1.7.1981 a tím pozbývá platnosti v celém rozsahu.

Označení ČSN 49 3307 (493307)
Katalogové číslo 32345
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963323459
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 33 07
  • ČSN 493307
  • ČSN 49 33 07 : 1993
  • ČSN 493307:1993
  • ČSN 49 3307:1993