ČSN IEC 780 (356609) Zrušená norma

Ověření způsobilosti elektrických částí bezpečnostního systému jaderných elektráren

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti ČÚBP, na základě jeho požadavku. Platí pro elektrické části bezpečnostních systémů, které se provozují v jaderných elektrárnách, včetně součástek nebo zařízení jakéhokoliv rozhraní, jehož porucha by mohla nežádoucím způsobem ovlivnit vlastnosti bezpečnostního systému. Je rovněž určena pro neelektrická rozhraní spojená s bezpečnostní funkcí. Norma stanoví základní požadavky pro ověřování způsobilosti uvedených částí. vedle definic obsahuje (a rozvádí) norma zejména zásady pro ověření způsobilosti (kap. 4), postupy a metody ověření způsobilosti (kap. 5), požadavky na dokumentaci (kap. 7) a definice a volbu zkušebních postupů zrychleného stárnutí. ČSN IEC 780 (35 6609) byla vydána v říjnu 1993.

Označení ČSN IEC 780 (356609)
Katalogové číslo 15010
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963150109
Norma byla zrušena k 1. 4. 2001
a nahrazena ČSN IEC 60780 (356609)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)