ČSN ISO 4254-1 (470064) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Technické prostředky pro zajištění bezpečnosti. Část 1: Všeobecně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4254-1:1989. ISO 4254 sestává z následujících částí: Část 1: Všeobecně. Část 2: Aplikátory bezvodého čpavku. Část 3: Traktory. Část 4: Lesnické navijáky a Část 9: zařízení pro setí, sázení a rozmetání hnojiv. Tato první část ISO 4254 udává pokyny týkající se prevence proti nehodám vznikajícím při používání traktorů a zemědělských a lesnických strojů. Norma také udává technické prostředky pro zdokonalení stupně osobní bezpečnosti řidičů a dalších členů obsluhy, kteří se zúčastňují na normálním provozu, údržbě a používání, a které mají být dodržovány uživatelem stroje. Tato první část ISO 4254 udává všeobecné pokyny, které mají být dodržovány při konstruování traktorů a strojů pro zemědělství a lesnictví. Poznámka: Následující části mohou mít u jednotlivých typů strojů širší nebo užší rozsah použití. Část 3 této první části normy stanoví zásadně: "Zemědělské a lesnické stroje a traktory musí být navrhovány a konstruovány tak, aby při jejich správném používání nevzniklo nebezpečí. Správné používání znamená provoz a údržbu stroje v souladu s návodem k použití od výrobce. Tyto požadavky musí být při konstrukci stroje vzaty v úvahu jako prvořadé. Pokud to není možné, musí být stroj vybaven speciálními prostředky k zajištění bezpečnosti, tj. kryty nebo bezpečným umístěním, nebezpečných částí. Funkční prvky, které musí být odkryté z provozních důvodů, musí být opatřeny kryty do nejvyššího (přípustného) rozsahu, dovoleného předpokládanou funkcí daného prvku. Za těchto okolností musí být stroj vybaven upozorněním na příslušné nebezpečí." Norma dále obsahuje kapitolu 4, která se týká pohybujících se částí strojů, kapitolu 5 o typech ochrany, kapitolu 6 o konstrukci ochranných krytů, kapitolu 7 o bezpečných vzdálenostech, dále pak zejména kapitolu 10 o pracovním místě obsluhy a další. Za pozornost stojí řada nákresů, zejména v tab. 2, která přesněji znázorňuje rozsah dosahu, kterého lze bezpečně dosáhnout s ohledem na otvor a vzdálenost nebezpečných částí. ČSN ISO 4254-1 (47 0064) byla vydána v říjnu 1993. Nahradila čl.1.7 a kapitolu 2 ČSN 47 0060 z 2.3.1982, dále čl. 6 až 8 ČSN 47 0061 z 3.5.1983 a čl. 14 h), 16 až 18 ČSN 47 0062 z 28.9.1987. (Vesměs jiné třídicí znaky než ČSN ISO 4254- 1.)

Označení ČSN ISO 4254-1 (470064)
Katalogové číslo 32211
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963322117
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)