ČSN ISO 3951 (010258) Zrušená norma

Přejímací postupy a grafy při kontrole měřením pro procento neshodných jednotek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3951:1989. Tato mezinárodní norma stanovuje přejímací plány a postupy pro kontrolu měřením. Vzájemně se doplňuje s ČSN ISO 2859. Jestliže je to určeno zodpovědným orgánem, může se jak na tuto mezinárodní normu, tak na ISO 2859 odkazovat ve specifikacích pro výrobky nebo technologické postupy, v hospodářských smlouvách, kontrolních postupech nebo v jiných dokumentech a ustanovení zde uvedená budou platná. "Zodpovědný orgán" musí být určen v jednom z výše uvedených dokumentů. Nesmírně rozsáhlá norma (cca 113 stran) obsahuje všeobecnou část, volbu přejímajícího plánu, operace s přejímajícími plány při kontrole měřením a konečně tabulky a diagramy na zhruba 75 % rozsahu normy. ČSN ISO 3951 (01 0258) byla vydána v říjnu 1993. Nahradila ČSN 01 0258 (schválena 24.8.1981) v celém rozsahu.

Označení ČSN ISO 3951 (010258)
Katalogové číslo 32260
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 116 stran formátu A4
EAN kód 8590963322605
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
a nahrazena ČSN ISO 3951-1 (010258)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)