ČSN ISO 3951-1 (010258) Aktuální vydání

Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL

ČSN ISO 3951-1 Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN ISO 3951-1 (01 0258)

Tato část ISO 3951 je navržena především pro použití za následujících podmínek:
a) kde kontrolní postup má být aplikován na spojité série dávek diskrétních produktů, které všechny byly dodány jedním výrobcem za použití jednoho výrobního procesu;
b) kde se uvažuje pouze jediný znak kvality x těchto produktů, který musí být měřitelný na spojité stupnici;
c) kde je výroba stabilizována (proces je ve statisticky zvládnutém stavu) a znak kvality x má normální rozdělení nebo rozdělení velmi blízké normálnímu rozdělení;
d) kde smlouva nebo norma definuje dolní mezní hodnotu L, horní mezní hodnotu U, nebo obě tyto hodnoty; jednotka je označena za shodnou tehdy a jen tehdy, když zjištěná hodnota jejího měřeného znaku kvality x vyhovuje podle okolností jedné z následujících nerovností:
x >= L (tj. není podkročena dolní mezní hodnota);
x <= U (tj. není překročena horní mezní hodnota);
x >= L a x <= U (tj. není podkročena dolní ani překročena horní mezní hodnota).
Nerovnosti 1) a 2) vznikají při předpisu jednostranné mezní hodnoty a případ 3) při předpisu dvoustranných mezních hodnot.
Při předpisu dvoustranných mezních hodnot se v této části ISO 3951 předpokládá, že shoda vůči oběma mezním hodnotám je stejně důležitá vzhledem k integritě produktu; v takových případech je vhodné aplikovat jedinou hodnotu AQL vůči celkovému procentu produktů vně obou mezních hodnot. Tomu se přiřazuje termín propojená kontrola.

Označení ČSN ISO 3951-1 (010258)
Katalogové číslo 501409
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 102 stran formátu A4
EAN kód 8596135014095
Tato norma nahradila ČSN ISO 3951-1 (010258) z ledna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3951-3 (010258)
Statistické přejímky měřením - Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii

ČSN ISO 3951-4 (010258)
Statistické přejímky měřením - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality

ČSN ISO 3951-5 (010258)
Statistické přejímky měřením - Část 5: Přejímací plány AQL postupným výběrem při kontrole měřením (známá směrodatná odchylka)