ČSN P ENV 197-1 (722101) Zrušená norma

Cement. Složení, jakostní požadavky a kritéria pro stanovení shody. Část 1: Cementy pro obecné použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ENV 197-1:1992. Požadavky uvedené v této předběžné normě vycházejí z výsledků zkoušek podle ČSN EN 196 Metody zkoušení cementu, která obsahuje tyto části: 1 - Stanovení pevnosti, 2 - Chemický rozbor cementu, 3 - Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti, 4 - Kvantitativní stanovení hlavních složek, 5 - Zkouška pucolanity pucolánových cementů, 6 - Stanovení jemnosti mletí, 7 - Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu a 21 - Stanovení chloridů, oxidu uhličitého a alkálií v cementu. Tato předběžná Evropská norma stanovuje požadavky na vlastnosti složek používaných cementů a údaje o jejich poměrném zastoupení. Předepisuje pro druhy a třídy cementů jejich mechanické (kap. 6), fyzikální (kap. 7) a chemické (kap. 8) vlastnosti. Definuje jednotlivé složky cementů i obsah křemene v nich. Zejména definuje portlandský slínek, vysokopecní strusku, pucolán, popílek, břidlici, vápenec, křemičitý úlet, síran vápenatý a plnivo i přísady. ČSN P ENV 197-1 (72 2101) byla vydána v říjnu 1993. Nahradila ČSN 72 2121, ČSN 72 2122, ČSN 72 2123 a ČSN 72 2125 z 1.3.1972, a dále ČSN 72 2124 z 2.8.1972. Zrušené normy budou nahrazeny normami podnikovými.

Označení ČSN P ENV 197-1 (722101)
Katalogové číslo 32214
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963322148
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002
a nahrazena ČSN EN 197-1 (722101)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 197-1 ed. 2 (722101)
Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

ČSN EN 197-2 (722101)
Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností