ČSN EN ISO 17652-4 (050685) Aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 4: Emise dýmů a plynů

ČSN EN ISO 17652-4 Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 4: Emise dýmů a plynů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma EN ISO 17652 se společným názvem Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům sestává z následujících částí:
- Část 1: Všeobecné požadavky
- Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování
- Část 3: Tepelné řezání
- Část 4: Emise dýmů a plynů

Norma ČSN EN ISO 17652-4 stanovuje hodnocení základních předvýrobních nátěrů z pohledu jejich vlivu na emisi dýmů a plynů během svařování.
Svařování a příbuzné procesy vytvářejí částice dýmu a plynné vedlejší zplodiny, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Použití základního předvýrobního nátěru může pravděpodobně měnit složení a emisní rychlost.
Znalosti o množství uvolněných částic dýmu a plynů a složení částic dýmu mohou být užitečné pro pracovníky hygieny práce při hodnocení pracovního ovzduší. Emisní rychlosti nemohou být v přímém vztahu ke koncentracím dýmu, který se vyskytuje v dýchací zóně svářeče, ale u základních předvýrobních nátěrů s nízkými emisními rychlostmi je předpoklad, že budou vytvářet nižší koncentrace dýmu v porovnání s vysokými emisními rychlostmi za stejných podmínek svařování.
Opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí během zkoušení uvádí EN ISO 17652-1.

Označení ČSN EN ISO 17652-4 (050685)
Katalogové číslo 70178
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 2004
Datum účinnosti 1. 5. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963701783
Tato norma nahradila ČSN ISO 10447 (051129) z října 1993
ČSN EN ISO 17652-4 (050685) z října 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 17652-1 (050685)
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 17652-2 (050685)
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování

ČSN EN ISO 17652-3 (050685)
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 3: Tepelné řezání