ČSN EN ISO 17652-2 (050685) Aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování

ČSN EN ISO 17652-2 Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma EN ISO 17652 se společným názvem Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům sestává z následujících částí:
- Část 1: Všeobecné požadavky
- Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování
- Část 3: Tepelné řezání
- Část 4: Emise dýmů a plynů

Norma ČSN EN ISO 17652-2 popisuje zkoušky hodnocení vlivu základních předvýrobních nátěrů na svařitelnost. Dále jsou podrobně popsány následující zkoušky:
a) Srovnávací zkouška
Tato zkouška stanovuje způsob hodnocení relativního ovlivnění svařitelnosti základními předvýrobními nátěry stanovené tloušťky svařením normalizovaného svaru na řadu základních předvýrobních nátěrů s následným hodnocením míry výsledné pórovitosti. Srovnávací zkoušky jsou vhodné pro prohlášení dodavatelů o vlivech určitých základních předvýrobních nátěrů a pro podobné účely.

b) Zkouška svařitelnosti
Zkouška popisuje metodu hodnocení svařitelnosti kombinací přídavných svařovacích materiálů a základních předvýrobních nátěrů při použití různých metod obloukového svařování. Je svařován koutový svar běžné velikosti, aby bylo možné srovnání. Je prováděno celkové hodnocení jakosti výsledného svaru. Zkoušky svařitelnosti mohou blíže odpovídat skutečným podmínkám během výroby.

Opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí během zkoušení uvádí EN ISO 17652-1.

Označení ČSN EN ISO 17652-2 (050685)
Katalogové číslo 70180
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2004
Datum účinnosti 1. 5. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963701806
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 17652-2 (050685) z října 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 17652-1 (050685)
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 17652-3 (050685)
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 3: Tepelné řezání

ČSN EN ISO 17652-4 (050685)
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 4: Emise dýmů a plynů