ČSN EN 50039 (330381) Zrušená norma

Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrově bezpečné elektrické systémy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50039:1980. Obsahuje specifické požadavky na konstrukci a zkoušení jiskrově bezpečných elektrických systémů s typem ochrany proti výbuchu "i"., které jsou určeny pro použití jako celek nebo část systému v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ve všeobecné části jsou definovány různé "jiskrově bezpečné elektrické systémy". Uvádíme pouze definici v čl.2.1: Jiskrově bezpečný elektrický systém: je sestava propojených elektrických zařízení, popsaných v dokumentaci systému, ve které jsou obvody nebo části obvodů, které mají být užívány v prostoru s nebezpečím výbuchu, jiskrově bezpečné. Norma dále doplňuje kmenovou ČSN EN 50014, a obsahuje vedle definic i požadavky na kategorie jiskrově bezpečných systémů, požadavky na propojovací zařízení v jiskrově bezpečných elektrických systémech, požadavky na příslušenství jiskrově bezpečných elektrických systémů, požadavky na zkoušení a označování. ČSN EN 50039 (33 0381) byla vydána v říjnu 1993.

Označení ČSN EN 50039 (330381)
Katalogové číslo 28824
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963288246
Změny a opravy Z1 9.04t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
a nahrazena ČSN EN 60079-25 (332320)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)